Církev československá husitská v Chožově

Farní úřad NO CČSH v Chožově                                                                                       

Bohoslužby se konají vždy 2. a 4. neděli v kostele od 16,00 hodin.
Farní úřad CČSH poskytuje služby, s ohledem na všeobecné poslání církve: pastorační poradenství, osobní zpověď, poradenství v oblasti náboženství, svátost manželství, svátost křtu, svátost biřmování, svátost útěchy nemocných, Svátost večeře Páně, pohřby.

S čím Vám duchovní může pomoci

    připrava ke křtu, k biřmování

    osobní zpověď

    svatební obřad

    duchovní rozhovor s knězem

    psychosociální poradenství

    pohřební obřad

    pastorační terapie

Pastorační terapie je terapeutické a poradenské snažení umožnit klientům vyjádřit své emoce, názory, postoje, vnitřní rozpory, napomáhat k formování eticko-duchovních části osobnosti. Rozhovory mohou být o obecných i konkrétních problémech morálních, filosofických či náboženských. Tato služba není jen pro věřící lidi, ale pro všechny bez rozdílu.